Mitä meillä opiskellaan?

Aloitatko opiskelut killassamme syksyllä 2021? Tsekkaa lisäinfoa täältä!

Kandidaatin tutkinto

Rakennusinsinöörikilta vastaanottaa uusia opiskelijoita, jotka tulevat opiskelemaan Energia- ja ympäristötekniikan (ENY) tai Computational Engineering (CE) pääaineita Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakouluun. Uusien kandivaiheen opiskelijoiden, eli fuksien, sisäänottomäärä on noin 130 opiskelijaa, joista noin 30 aloittaa englanninkielisessä Computational Engineering pääaineessa. Kandidaatin tutkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä ja opintojen kesto on 3 vuotta.

Energia- ja ympäristötekniikan pääaineen opetussuunnitelma 2020-2022
Computational engineering -pääaineen opetussuunnitelma 2020-2022

Muita hyödyllisiä linkkejä kandidaatin tutkintoa suorittavalle löydät Opinnoista -sivulta.

 

Maisteriopinnot

Energia- ja ympäristötekniikan kandidaatintutkinnon suorittaneet voivat jatkaa opintojaan
energiatekniikan (AAE), geoinformatiikan (GIS), georakentamisen (GEO) tai vesi- ja ympäristötekniikan (WAT) maisteriohjelmissa. Maisterivaiheen opinnot suoritetaan englanniksi. Diplomi-insinöörin tutkinto (Master of Science) on laajuudeltaan 120 opintopistettä ja opintojen kesto on 2 vuotta.

 

Tarkemmat tutkintorakenteet maisteripääaineille löytyvät alla olevia kuvakkeita painamalla.