IK:n häirintäyhdyshenkilöt

Rakennusinsinöörikillassa toimii tällä hetkellä neljä häirintäyhdyshenkilöä, joiden tehtävänä on tarjota kiltalaisille tukea ja apua häirintätilanteissa. Voit ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöihin jos koet tai olet todistamassa häirintää killan tapahtumassa tai toiminnassa. Häirintäyhdyshenkilöiden kanssa käydyt keskustelut ovat aina luottamuksellisia ja asian käsittelee ilmoituksen saanut häirintäyhdyshenkilö. Toimenpiteisiin ryhdytään ainoastaan asianomaisen suostumuksella.

 

Tällä hetkellä häirintäyhdyshenkilöinä toimivat:

Ella Koivisto
tg: @riemuella

Aino Juvakka
tg: @ainojuvakka

Lauri Vallo
tg: @larskii

Sofia Ahola
tg: @aholansofia

Vilma Martti
@Taskumartti

 

 

 

 

 

 

 

Katariina Kokkonen
@Ketutuskata

Olli Salmela
@ollisalmela