Raati 2019 on valittu

Kilta on perjantaina 16.11.2018 pidetyssä vaalikokouksessa valinnut vuoden 2019 raadin.

Raadin 2019 kokoonpano on seuraavanlainen:

Puheenjohtaja: Mia Roslund
Kirjuri-tiedottaja: Tuomas Rasku
Rahastonhoitaja: Tommi Lehtovirta
Fuksitoimikunnan puheenjohtaja: Matias Saikku
Isäntä: Lionel Irrmann
Emäntä: Emma Ryhänen
Yrityssuhdevastaava: Laura Aalto
Excursiomestari: Tuomas Orava
Opintovastaava: Jutta Kanerva
Kv- ja maisterivastaava: Ella Asikainen
Ruutisten päätoimittaja: Lauri Sääskilahti

Onnea valituille!